Kiedy rozpoczynałam w 1997 roku studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu miałam dwa zawodowe marzenia, zdawać w przyszłości egzaminy na biegłego rewidenta i pracować z językiem niemieckim. Marzenia się spełniły. W 2002 roku rozpoczęłam współpracę z niemiecką firmą doradczą Rödl & Partner. Pracę na stanowisku asystenta biegłego rewidenta kontynuowałam później w KPMG, gdzie byłam odpowiedzialna za kierowanie zespołem dokonującym badań i przeglądów sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych. W kolejnych latach zarządzałam zespołem asystentów oraz projektami jako dyrektor biura audytu w Poznaniu w firmie ECA Seredyński i Wspólnicy.
Aktualnie prowadzę własną Kancelarię Biegłego Rewidenta świadczącą pełen wachlarz usług.
Posiadam bogatą praktykę w realizowaniu projektów Due Diligence, a także w badaniu i przekształcaniu sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz niemieckim prawem bilansowym (HGB), w tym w doradztwie dla spółek ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Jako biegły rewident badam i doradzam spółkom z kapitałem polskim oraz międzynarodowym od 2011 roku. Wykonuję także usługi poświadczające zarezerwowane w Kodeksie Spółek Handlowych dla biegłych rewidentów (badanie aportów, planów połączenia, podziałów i przekształcenia spółek, opiniowanie wycen).

Publikuję branżowe artykuły w ogólnopolskim dzienniku „Rzeczpospolita” oraz w miesięczniku „Rachunkowość”, prowadzę szkolenia dla księgowych. Jestem uczestnikiem programu ACCA (Międzynarodowa Federacja Dyplomowanych Księgowych). Biegle władam językiem niemieckim, angielskim oraz włoskim.

W czasie wolnym pozostałam wierna krajobrazom i okolicom górskim. Razem z rodziną odwiedzam ciekawe miejsca i te bliższe i te dalsze, ale zawsze z górami w tle.

Kontakt

AP - Audyt Anna Paryzek
Kancelaria Biegłego Rewidenta
Tel: +48 607 361 382
anna.paryzek@ap-audyt.pl