Ceny transferowe

Polskie regulacje podatkowe obligują podatników do ustalania cen i pozostałych warunków transakcji z podmiotami powiązanymi w taki sposób, aby odzwierciedlały ceny i warunki rynkowe. Naruszenie tej zasady uprawnia władze podatkowe do oszacowania rynkowej wartości dochodu i określenia właściwej wysokości zobowiązania podatkowego.

Oferta Kancelarii obejmuje przygotowanie, aktualizacja lub analiza przygotowanej przez podatnika obowiązkowej dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi wymaganej przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kontakt

AP - Audyt Anna Paryzek
Kancelaria Biegłego Rewidenta
Tel: +48 607 361 382
anna.paryzek@ap-audyt.pl