Badanie sprawozdań finansowych

W ofercie kancelarii znajdują się usługi rewizji finansowej, których celem jest podniesienie wiarygodności informacji przygotowanych przez Klientów, a przeznaczonych dla inwestorów, wierzycieli i innych zainteresowanych stron, jak również spełnienie wymogów regulacyjnych. Oferta audytu obejmuje:

– badanie i przegląd sprawozdania finansowego – niezależne badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych przyczynia się do zwiększania stopnia zaufania inwestorów do historycznej informacji finansowej, a tym samym do bardziej efektywnego funkcjonowania rynków kapitałowych.
Moje doświadczenie pozwala mi na obsługę podmiotów z kapitałem polskim oraz zagranicznym, a także podmiotów zaufania publicznego (jednostki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie) oraz instytucji venture/ capital i funduszy inwestycyjnych.
– pozostałe usługi poświadczające – istotą usługi poświadczającej jest podniesienie wiarygodności informacji, a tym samym zwiększenie prawdopodobieństwa, że informacje te zaspokoją oczekiwania zamierzonych użytkowników. W zakres tych usług wchodzi badanie aportów, wycen, planów przekształcenia spółek.

Kontakt

AP - Audyt Anna Paryzek
Kancelaria Biegłego Rewidenta
Tel: +48 607 361 382
anna.paryzek@ap-audyt.pl